SAMENVATTING

HealthyEarth pleit voor een wereldwijd programma om het bedrijfsleven van binnenuit te verduurzamen.

Bedrijf
Het in balans brengen van korte- en langetermijn doelen vereist een nieuwe manier van denken in het bedrijfsleven. In het Chinese Taosysteem wordt de zoektocht naar balans uitgebeeld als twee in elkaar verstrengelde komma’s (yin en yang) als tegenstellingen die elkaar in het systeem versterken in hun kracht.

Figuur 5: Yin – yang

Ieder mens worstelt met dilemma’s in de zoektocht. We streven enerzijds een uiterlijk doel na (bijvoorbeeld iets maken, iets bouwen, iets kopen, iets veranderen aan je uiterlijk) en anderzijds een innerlijk doel (bijvoorbeeld zelfinzicht, innerlijke rust, meer tevredenheid). Deze dilemma’s komen in alle levensaspecten naar voren (mannelijk – vrouwelijk, zelfbeheersing versus vrije expressie van emoties, links – rechts, luxe versus spaarzaamheid, yin – yang, goed – fout, mensenbrein versus reptielenbrein). Misschien maakt deze dualiteit het leven vaak zo lastig. In het bedrijfsleven gelden precies dezelfde dilemma’s.

De yin – yang principes bestaan al duizenden jaren. Ook de oude Grieken verdiepten zich in het tweeledige karakter van de mens o.a. Aristoteles, 384 v. Christus, Plato, 348 v. Christus en Plotinus, 205 na Christus. Met de komst van de Renaissance werd voortgeborduurd op het oude Griekse denken.
Vanaf de zeventiende eeuw wordt de Wetenschappelijke Revolutie ingezet. Echter ditmaal wordt eenzijdig ingestoken op de verklaarbare wereld, op de ratio. Wiskunde en Natuurkunde krijgen een leidende rol in de verdere ontwikkeling van ons wereldbeeld. Idealen raken op de achtergrond.

Positieve spiraal
Hoe ziet een organisatie eruit waarin korte- en langetermijn belangen met elkaar in balans zijn en elkaar zelfs versterken? Een organisatie waar de systeemwereld niet hinderend maar helpend is en zeker niet leidend zoals nu vaak het geval is. Denk maar eens aan de bonnenquota voor de politie, aan de administratieve lasten voor een leraar, een verpleegkundige of een manager. Het doel is een organisatie die haar kortetermijn doelstellingen realiseert, maar waar langetermijn kernwaarden leidend zijn en niet de financiële prestatie indicatoren. Een organisatie waarin duurzame waarde en economische waarde elkaar versterken in een positieve spiraal zoals in de afbeelding hieronder.

Figuur 6: Yin – yang in het bedrijfsleven

© voor deze webpage: Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019

Deel op facebook !