STANDPUNTEN

Nieuwe reclame die prikkelt tot bewustzijn en positieve lange termijn doelen.

Geen reclame meer voor ongezonde of schadelijke producten of diensten

MOTIVATIE

Nieuwe reclame
Reclame is van grote invloed op ons houding en gedrag. Daarom willen wij reclame drastisch veranderen. We willen geen reclame meer voor ongezonde of schadelijke producten of diensten.

Wij willen in de toekomst reclame die voortdurend prikkelt met nieuws dat een open en positieve geest oproept, gekoppelde aan lange termijn doelen.
Dit in tegenstelling tot de huidige reclame die alleen gericht is op consumeren en korte termijn doelen (directe bevrediging). Elk nieuwsbericht wordt straks niet alleen door feiten, maar ook met de achtergronden gebracht.
Vrijheid van nieuwsgaring is hierbij wel een randvoorwaarde.

De nieuwe reclame dient verschillende doelen, zoals:
• Het verhogen van het bewustzijn rondom een specifiek thema.
• Het veranderen van de houding rondom een specifiek thema; dit is een vorm van priming;
• Het verhogen of opfrissen van kennis over een specifiek thema.

Schiet gericht
Een gestructureerd reclame programma heeft de voorkeur. De reclame moet herkenbaar en concreet gericht zijn op de leefsituatie.
Complexere onderwerpen zijn minder geschikt voor nieuwe reclame.
Behandel een specifiek onderwerp gedurende een paar maanden.

© voor deze webpage: Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019

Deel op facebook !