SAMENVATTING

Healthy Earth gaat zich bezighouden met de inhoud, niet met de vorm. Met onze standpunten, niet met ruzie over randzaken. Healthy Earth richt zich rechtstreeks tot wereldleiders en probeert tegelijkertijd de bevolking bewust te maken van een wereld die veiliger, gezonder, eerlijker en duurzamer is.

Inhoud boven vorm

Wat we in de huidige politie veel zien zijn discussies over de vorm. Daarmee bedoelen we dat partijen praten over andere zaken dan de inhoud van de discussie. Het is beter om juist over politieke zaken te praten en zo contructief samen te werken met andere partijen. De mensen van Healthy Earth praten over de inhoud, wat is nodig om onze doelstellingen te doen slagen? Dit betekent dat wij anders te werk gaan dan de politici van vandaag. Geen geruzie over de vorm maar echte discussies over de inhoud.

Den Haag

Wanneer Healthy Earth in de regering zit, dan richten we ons direct op onze lange termijn visie. De dagelijkse leiding van het land moet natuurlijk wel goed gedaan worden, maar door gespecialiseerde ambtenaren. We zijn van mening dat de overheid vandaag de dag genoeg capabele mensen in dienst heeft om dit op te pakken. Healthy Earth zal haar visie geven op de dagelijkse politiek maar alleen vanuit onze standpunten. Dit betekent dat we zullen proberen de stip op de horizon te zetten. Het doel waar we naar toe moeten werken.

Al onze doelstellingen zijn internationaal en dus zal onze inspanning gericht zijn om wereldleiders in alle landen van de wereld aan te spreken en te verenigen. Immers, de problemen in de wereld zijn te groot om lokaal te kunnen oplossen.

Wereldleiders moeten in actie te komen om onze standpunten uit te voeren. Dit betekent dat we in contact zullen moeten treden met regeringen en organisaties binnen en buiten Nederland.

Overleg met wereldleiders zal altijd open zijn, met aanwezigheid van journalisten. Huidige wereldleiders streven vaak naar maximaliseren van bedrijfswinsten of naar persoonlijke glorie. Het is belangrijk dat wereldleiders actief meedoen met het uitvoeren van oplossingen voor de wereldwijde problemen.

Lange termijn

Onze standpunten zijn gericht op de lange termijn. Een van onze eerste acties zal zijn om ambassadeurs met een goed hart te zoeken. Dit zijn mensen uit de politiek, film industrie en sociale media. Dit doen we omdat naar deze mensen wordt geluisterd wat gaat helpen om aandacht van wereldleiders te pakken.

Resultaat krijg je pas als er samenwerking is, met een verbintenis gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dus we moeten met landen gezamenlijke afspraken maken. Voorbeelden van lange termijn resultaten die nodig zijn:

  • begroting en belasting worden wereldwijd.
  • één rechtssysteem wereldwijd.
  • terugbrengen van de wereldbevolking.
  • basisinkomen voor iedereen.
  • non-profit maken van de financiële sector.
  • non profit maken van de gezondheidszorg.
  • geen plastic in de zee.
  • één wereldleger.
  • land terug geven aan dieren.

Veel van deze onderwerpen zoals belastingen, wetgeving en economie worden nu door elk land apart geregeld (nationalisme). Dit moet anders door deze zaken in de toekomst centraal te regelen. Immers, deze problemen zijn zo groot dat ze niet meer lokaal kunnen worden opgelost. Radicale maatregelen zijn nodig, omdat we nu overal zien dat het niet goed gaat.

Opstarten

De volgende acties hebben we voor ogen:

1.       Via de ambassades in Nederland leggen we contact met regeringen over de wereld

2.       We zoeken ambassadeurs in de wereld. 

3.       In de Europese Unie zoeken we aansluiting bij de Green Deal.

4.       We zoeken aansluiting bij de Verenigde Naties maar zijn van mening dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) niet ver genoeg gaan.

5.       We zoeken de samenwerking met Hogescholen en Universiteiten. Studenten kunnen ons helpen onze standpunten aan te scherpen en uit te voeren.

6.       We zoeken samenwerking met Goede Doelen en internationale organisaties zoals  World Trade Organization (WTO) voor handel, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor financieel beleid, de International Labour Organization (ILO) voor arbeid, de Wereld Bank voor leningen en de World Health Organization (WHO) voor gezondheid.

7.       De belangrijkste ambassadeurs brengen we samen in een samenwerking. Dit is de kiem voor een wereldregering.

Prioriteiten

1.       Afstemmen van belastingstelsels over de hele wereld. Daarna is het van belang wereldwijd samen te werken om te zorgen dat iedereen (vooral rijken en het bedrijfsleven) voldoende en op tijd belasting gaat betalen. Dit geeft financiële ruimte voor de andere maatregelen, o.a. het basisinkomen

2.       Versneld afbouwen van fossiele economie, ontbossing, gebruik van schadelijke pesticiden en veeteelt

3.       Een wereldwijde belasting op producten die over een afstand van meer dan 1.000 km getransporteerd worden

4.       Versneld opbouwen van circulaire economie, hoogste prioriteit ligt bij plastic, staal, aluminium, cement en beton

5.       Basisinkomen direct invoeren voor mensen met een inkomen van minder dan $ 1,25 per dag (dit is 15% van de totale wereld bevolking)

Samenwerking tussen organisaties

Het aantal verschillende organisaties voor milieu en natuur is enorm.

Nu staan deze organisaties voor natuur en milieu nog naast de politiek. Bijvoorbeeld: Greenpeace kan een protest stem geven. Een Wereld Natuur Fonds kan een advies geven. Maar deze goedbedoelde activiteiten leiden niet tot het gewenste resultaat.

Wat wij voor ogen hebben is dat de milieu organisaties deel uit gaan maken van de politiek; dus bijvoorbeeld veel meer inbreng hebben bij landschap vorming en meedoen in uitvoering van alle bouwplannen. Om naar deze bestuursvorm toe te groeien zouden de milieu organisaties zich moeten verenigen en zich moeten realiseren dat Wereldwijd optreden de beste insteek is.

Deze reorganisatie van vele milieu organisaties naar één organisatie zou al kunnen beginnen, wanneer de milieu organisaties samen een gezamenlijk standpunt innemen over 1 of enkele punten. In de toekomst zullen milieu organisaties dus niet meer roepen vanaf de zijlijn, maar zelf ook oplossingen moeten uitvoeren.

Deel op facebook !