SAMENVATTING

HealthyEarth zal zich minder met binnenlandse politiek bezighouden maar de problemen wereldwijd proberen aan te pakken. Healthy Earth is niet uit op macht of aanzien, maar we willen de wereld beter leefbaar maken.

Voor onze kinderen !

Hoe gaat Healthy Earth politiek bedrijven?

Leden van de politieke partij Healthy Earth die in de tweede kamer komen willen minder op een stoel zitten in Den Haag. Wij gaan ons actiever bewegen om de problemen onverschrokken, nobel en bescheiden te confronteren. Als politicus gaan we op pad om onze visie uit te dragen, namens de mensen die op ons hebben gestemd.

Deel op facebook !