SAMENVATTING

HealthyEarth pleit voor een basisinkomen voor iedere wereldburger. Hierdoor geef je (arme) mensen hun waardigheid terug , je haalt ze uit de overlevingsstand en geeft ze kans zich te ontwikkelen.

Wat motiveert ons?

Het model van Abraham Maslow over onze motivaties is in brede kring bekend. Opmerkelijk in het model is dat eerst aan een onderliggende motivatielaag voldaan moet zijn voordat een volgende laag binnen bereik komt. Dit gaat niet voor iedereen en in alle situaties op. Er zijn mensen die bewust grote risico’s nemen (laag twee van beneden) en dit belangrijker vinden dan waardering van anderen (laag twee vanaf boven).
Door ongelijkheid en armoede in de wereld is een groot deel van de wereldbevolking niet in staat de tweede behoefte van onder in te vullen, namelijk behoefte aan veiligheid en zekerheid. Hier hoort ook financiële veiligheid en zekerheid bij. Iemand in Zweden verdient vijftig keer zoveel als iemand in India voor het zelfde werk. Nemen we de hogere prijzen in Zweden mee dan is de koopkracht in Zweden nog bijna tien keer zo hoog als in India. Zo’n 70% van de wereldbevolking heeft een inkomen van minder dan $ 10,- per dag.

This image has an empty alt attribute; its file name is maslow.png
Figuur 3: Piramide van Maslow (bron: Abraham Maslow)

Herzberg bouwde verder op het motivatiemodel van Maslow. Zijn conclusie is dat factoren als goede leef- en arbeidsomstandigheden, fysieke gezondheid, inkomen en sociale relaties (ofwel de onderste drie lagen van Maslow) een negatieve uitwerking hebben op de motivatie als ze ontbreken. Deze groep factoren wordt door mensen met een midden of hoog inkomen (vooral in de Westerse wereld) als vanzelfsprekend gezien en leidt niet of nauwelijks tot een hogere motivatie. Herzberg noemt deze groep dan ook de onderhoudsfactoren.

De ware motiverende factoren zijn:
-verantwoordelijkheid
-bereiken van prestaties
-persoonlijke groei en waardering (ofwel de twee bovenste lagen van Maslow).

Het grootste deel van de wereldbevolking komt nooit toe aan deze hogere motivatie factoren. Een bevolking die verantwoordelijkheid krijgt en neemt, zichzelf ontwikkelt en zingeving voelt en uitdraagt is wel wat we nodig hebben als we de veranderingen gaan doorvoeren.

This image has an empty alt attribute; its file name is herzberg.png
Figuur 4: Motivatiemodel van Herzberg (bron: Frederick Herzberg)

Echte verandering

Healthy Earth geeft een raamwerk voor een nieuwe samenleving, zowel voor de rijken als voor de armen. Dit betekent dat we de randvoorwaarden moeten creëren waarin alle lagen van motivatie voor iedereen bereikbaar zijn. We zullen ervoor moeten zorgen dat ook de onderhoudsfactoren op orde zijn.

Een basisinkomen of Universal Basic Income (UBI) kan hier, een belangrijke bijdrage aan leveren.

© voor deze webpage: Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019

Deel op facebook !