STANDPUNTEN

Land terug geven aan de dieren.

SAMENVATTING

Omkeren van het uitsterven van dieren in het wild. Omkeren ontbossing en herstel van het leefgebied voor dieren. Illegale handel in dieren wereldwijd aanpakken.

MOTIVATIE

De politieke partij Healthy Earth heeft een model om het uitsterven van diersoorten te stoppen.

Vrijwel al het land wordt gebruikt door de mens (oranje). De mens maakt gebouwen van beton, wegen van beton, boerderijen, kanalen, sportvelden, vliegvelden en ga zo maar door. Daardoor hebben diersoorten (groen) geen ruimte meer.

mensen (oranje) en dieren (groen)
gezonde situatie

In een gezonde situatie leven de mensen in het oranje gedeelte (ongeveer 50%) ; het groene gebied (ook ongeveer 50%) is wildernis. Het groene gebied is overal met elkaar verbonden.

In het groene gebied zijn geen mensen / geen bedrijven / geen wegen / geen treinen / geen kanalen / geen boerderijen / geen nutsbedrijven. Hier groeien bomen en is water in vrije loop en wonen dieren. Het aantal dieren zal toenemen.

Alle mensen wonen in het oranje gebied. Mensen krijgen minder terrein. Dat geldt voor personen en elke andere vorm van rechtspersonen die grond bezitten. Om al deze grond vrij te krijgen voor wildernis, zal de overheid actief beleid voeren; een beleid dat veel meer resultaat oplevert dan nu gebeurd. Dus de overheids inspanning zal zich primair moeten richten op het terug geven van terrein. Anders is het echt te laat voor veel dieren.

Waar nu voor alle landen het overheids beleid zich focust op: “economische groei voor de mensen”, gaat dat veranderen in: “het ruimte geven aan diersoorten”.

Transport tussen oranje cirkels zal ondergronds zijn of door de lucht.

Doel

a) een schone wereld.

b) nieuwe diersoorten (evolutie gaat door).

c) behoud van diersoorten (bio-diversiteit / bedreigde diersoorten).

d) verminder de klimaat verandering.

Economie

Huidige regeringen willen groei van de economie, maar Healthy Earth heeft als doel het toepassen van een andere verdeling van land. Een andere verdeling van terrein is geen Utopie, maar noodzakelijk.

Economische groei is leuk en vooruitgang is goed, zolang het ruimte laat voor een gezonde biodiversiteit. Nu heeft de mens alle ruimte opgeëist. Mensen gaan wonen op minder grondgebied. Mensen hebben al genoeg en om een gezonde aarde te krijgen zal grond terug gegeven moeten worden.

Gezondheid eerst, dan koopkracht. Als economie te veel invloed heeft op ons milieu, dan heeft economische groei geen prioriteit. Toepassen van een andere verdeling van terrein is mogelijk, we kunnen het samen doen. Omdat het nodig is. Een plan met grote veranderingen lukt alleen met support van de meerderheid van mensen. Alles kost tijd, ook in het denken van mensen is tijd nodig om te zien dat dit een betere verdeling van terrein is.

Toepassing van een andere verdeling van terrein is direct nodig op landen als Kenia, Tanzania, Uganda en omliggende landen, zodat olifanten meer ruimte hebben. En toepassing op Madagaskar geeft ruimte voor apensoorten. Als het model wordt toegepast op Rusland en China dan kunnen tijgers en hun prooidieren weer lopen over het hele continent.

Instrumenten

Mensen mogen veel geld hebben, dat is geen probleem. Ze mogen goud of diamanten kopen of elektronica. Vooruitgang op alle vlakken moet door blijven gaan. Alleen terrein moet worden teruggeven aan de wildernis. Meer habitat voor dieren, gebieden waar mensen niet mogen lopen. Dit kan gedaan worden met het instrument van “Belastingheffing op grondbezit”. Deze belastingheffing op grondbezit zal sterk progressief zijn voor privé bezit. Met dus hoge belastingheffing voor de laatste extra m2. Een persoon kan een huis bezitten op bijvoorbeeld 100 m2 eigen grond en betaalt daar tarief x belasting voor per jaar. Elke volgende m2 extra heeft een hoger belastingtarief. Zodat terrein bezit per persoon beperkt wordt. Belastingheffing op grond zal niet alleen gelden voor personen, maar ook voor industriële bedrijven, veeteelt, akkerbouw, sportclubs, nutsbedrijven, natuurgebieden, enzovoorts, met extreem progressieve tarieven. Alles om het grondgebied dat de mens bezet te verminderen.

Woningen

De overheid gaat ook actief woningen en terrein opkopen.

Het gebruik van terrein zal efficiënter worden ingericht.

Verantwoording

Iemand zou kunnen zeggen: “Dit leidt er toe dat mensen een minder grote tuin moeten hebben” of iets vergelijkbaars. Dat is geredeneerd uit oogpunt van de mens. En dat is nu net de kern, Healthy Earth kijkt ook naar: “Wat betekent dit voor de dieren in de vrije natuur”. Pas daarna kan gekeken worden wat de gevolgen voor de mens zijn. Wildernis voor vele diersoorten, waar dieren vrij kunnen bewegen, zonder de aanwezigheid van de mens. En elke beslissing die we maken, hoe klein dan ook, zal eerst afgewogen moeten worden tegen “wat voor invloed heeft het op onze natuur”.

Belasting op grondbezit is te verantwoorden, doordat de gebruiker van grond claim legt op onze wereld en dus moet betalen voor schade die daardoor wordt aangericht.

Doel

De politieke partij Healthy Earth belooft niet extra consumptie.
Een mens wil een groter huis, een nieuwere auto, vakantie reizen maken en meer kinderen. Healthy Earth wil daar beperkingen aan stellen.

Healthy Earth wil ruimte terug geven aan wildernis. Voor alle diersoorten. Uiteindelijk zal dat ook voor de mens beter zijn.
Meer habitat voor diersoorten is gezond. Een wereld waar onze kinderen in kunnen leven.

Vrijwel iedereen is het eens, dat veranderingen in de wereld nodig zijn, omdat een steeds groter aantal mensen een grotere druk legt op deze aarde. Mensen breiden hun consumptie steeds verder uit; gebruik van grondstoffen richt schade aan de bronnen van onze natuur en de dieren op deze wereld komen verder in de verdrukking. Herverdeling van land verbetert ons landschap. Dieren komen nu overal in de wereld in de verdrukking. Veel mensen willen helpen aan het voortbestaan van diersoorten. Maar de meeste mensen willen niet minder consumeren of bezit opgeven. Toch is de enige manier om de planeet weer gezond te maken: meer ruimte geven aan de natuur. Dus de mens zal grond moeten teruggeven, een eenvoudige redenering.

Wereld

Een andere verdeling van land is toepasbaar op alle landen van de wereld. Maar als we deze ideologie willen uitdragen naar andere landen, dan zijn we alleen geloofwaardig als deze modellen en theorieën ook in jouw land toepassen. Daarom hebben we een land nodig dat zich schaart achter de gedachte van een gezonde wereld en bereidt is terrein terug te geven aan de natuur. De meeste mensen lijken egoïstisch en alleen bezig zich zelf te verrijken. Op zich zelf is daar niets mis mee, alleen gaat het vandaag de dag ten koste van een gezonde wereld. En weinigen die daar verandering in wil brengen. Veranderingen kunnen alleen worden gerealiseerd van bovenaf door de overheid, gesteund door de bevolking. Want mensen gaan niet vrijwillig hun consumptie aanpassen.

Deel op facebook !