STANDPUNTEN

Versneld afbouwen van fossiele energie en versneld opbouwen van netwerk op zonne- en windenergie en aardwarmte.

Investeringsprogramma in energieopslag (onder andere via waterstof).

SAMENVATTING

HealthyEarth.NL wil de fossiele energievoorziening versneld afbouwen. Door wereldwijde samenwerking willen we versneld de transitie maken naar een duurzame energiemix. Deze energiemix bestaat bij voorkeur uit energie uit zon (vooral voor huishoudens), wind (vooral voor industrie), water (in landen met veel hoogteverschil) en aardwarmte. Mogelijk kan kernenergie een aanvulling hierop zijn, echter dit heeft niet de voorkeur vanwege de gigantische kosten, lange ontwikkelingstijd, stralingsrisico’s bij calamiteiten en dat geen oplossing bestaat voor kernafval.

Voor de korte opslag van energie (dag/nacht) investeren we wereldwijd in kleine installaties die overtollige energie kunnen omzetten in waterstof voor opslag van energie en energie kan onttrekken voor elektriciteit en warmte. Deze methode van energieopslag is op dit moment duurzamer dan via accu’s. Voor de lange opslag van energie (zomer/winter) bouwen we grote brandstofcentrales op zee. Hier wordt rest waterstof uit industrie en groene waterstof uit de (sub)tropen opgeslagen .

Waterstof wordt niet verbrand (alleen voor snijbranders). Biobrandstoffen zijn op korte termijn een goede toevoeging aan de energiemix maar alleen op basis van lokale afvalstromen (max. 1000 km transportafstand). Dus geen bossen planten met als doel de bomen te verbranden.

Stroom in de (sub)tropen gaat opgewerkt worden via zonneparken in de woestijn. Deze energie wordt ter plekke omgezet in waterstof die via pijpleidingen (of door schepen die nu voor fossiele brandstoffen worden gebruikt) wordt getransporteerd naar landen in koudere gebieden.

Het aardgasnet in oude stadswijken kan worden gebruikt voor groen gas. Dit is gas dat lokaal wordt gewonnen uit bioreststoffen uit landbouw en industrie. Deze bioreststoffen kunnen ook worden gebruikt voor biokerosine voor vliegtuigen (alleen voor langeafstandsvluchten). Biomassa verbranden doen we liever niet en als het toch nodig is, geen levende bomen kappen om te verbranden om elektriciteit op te wekken.

We stellen wereldwijd een investeringsprogramma in om kernfusie verder te ontwikkelen (kernfusie levert dezelfde energie als kernenergie maar dan zonder radioactief afval).

Deel op facebook !