Op deze website staan de visie en standpunten van de politieke partij Healthy Earth.

Piet Hein Koning heeft econometrie gestudeerd en heeft gewerkt in de automatisering.

“We moeten onze ogen niet afwenden, maar veranderingen doorvoeren, die echt leiden tot behoud van de schoonheid op deze planeet. Iemand moet opstaan, voor de kinderen van alle komende generaties.”

Our lives are all connected.

How healthy the plants and animals are today determines how healthy we will be tomorrow.

This image has an empty alt attribute; its file name is boek-1.jpg
Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019
Een deel van het partij programma van de Healthy Earth is overgenomen uit het boek HuManifest, geschreven door Gerd-Jan Frijters. Op een aantal punten zijn verschillen; bijvoorbeeld op standpunt over geloofsovertuiging: HuManifest heeft als actie: één geloof op de wereld, terwijl Healthy Earth meer vrijheid geeft voor religie, mits tolerantie voor andere geloofsovertuigingen.

Deel op facebook !