STANDPUNTEN

Aandeelhouders en beleggers zijn verplicht om aandelen minimaal vijf jaar te houden.

Aandeelhouders en beleggers mogen niet langer druk uitoefenen op ondernemingsbesturen, behalve als het gaat om duurzaamheidkwesties op de lange termijn. Bedrijven focussen op lange termijn doelen. Investeringen moeten een tijdshorizon hebben van minimaal vijf jaar.

Healthy Earth wil bedrijven stimuleren tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR; “Corporate Social Responsibility”), inclusief veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers en de negen Global Compact principes rond mensenrechten, arbeid en milieu.

Bedrijven worden niet meer beoordeeld op basis van financiële resultaten, maar impact op mens, milieu en maatschappij.

Maximum transportafstanden voor product en grondstoffen.

MOTIVATIE

Race naar de bodem
De laatste vijfendertig jaar tot 2018 zijn salarissen minder hard gestegen dan vaste kosten voor huisvesting, sociale zekerheid, water en energie, telefoon, verzekeringen, voeding en gezondheidszorg. Dat is een rechtstreeks gevolg van de race naar de bodem.
Globalisering en automatisering maakt kostenstructuren onderling vergelijkbaar. Daardoor ontstaat druk om producten goedkoper te maken. De gevolgen hiervan, zoals uitbuiting, slechte arbeidsomstandigheden, bedrijfsongevallen, werkstress, beroepsziekten en vervuiling zijn overal in de wereld zichtbaar.

Het feit dat salarissen relatief weinig gestegen zijn, is een symptoom van de race naar de bodem. Salaris is immers een kostenpost voor een bedrijf. De vaste kosten voor burgers stijgen omdat commerciële bedrijven de touwtjes in handen hebben als het gaat om huisvesting, sociale zekerheid, water en energie, telefoon, verzekeringen, voeding, medicijnen en gezondheidszorg.

De commerciële bedrijven proberen de winstmarge op producten en diensten steeds te verhogen.

Ook de gevolgen voor de lokale economie zijn niet echt positief. De productie wordt verplaatst naar regio’s waar de lonen het allerlaagst zijn en waar de regels het minst streng zijn. Dat is niet goed voor de lokale economie. Vervolgens komen die spotgoedkope producten weer terug naar het Westen met grote containerschepen en liggen hier weer in de winkel. Wederom niet goed voor de lokale economie.

Bedrijven zitten behoorlijk klem in hun pogingen om in een wereld van exponentiële groei toch te kunnen overleven. We moeten deze spiraal, deze race naar de bodem, omkeren. Welzijn is belangrijker dan welvaart. Meer balans aan te gaan brengen tussen korte- en langetermijn doelen. Meer balans te vinden tussen ontwikkeling van economische waarde en duurzame waarde.

En we zijn al op weg om de spiraal te doorbreken. De laatste decennia werken veel organisaties aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Duurzaamheid is een mooi platform voor verwezenlijking van langetermijn doelen. Via duurzaamheid kan balans gecreëerd worden tussen korte- en langetermijn doelen. Hoewel de duurzaamheidsgedachte van grote invloed is op onze maatschappij, bestaat duurzaamheid in bedrijven helaas nog te vaak uit losse projecten, waarbij de communicatie vooral extern gericht lijkt te zijn:
Een nieuwe duurzame verpakking, een duurzaam huismerk, een project energiebesparing, een actie om een goed doel te steunen, meer aandacht voor gezonde ingrediënten op een etiket, een project hergebruik van afval, , een project met elektrische auto’s et cetera.

Duurzame waarde
Een langetermijn focus is gericht op het creëren van duurzame waarde (veiligheid, gezondheid, welzijn, milieubewustzijn, energiezuinig, maatschappelijk betrokken, kwalitatief hoogstaand en efficiënt). Duurzame waarde is van belang voor de continuïteit van een onderneming op lange termijn, omdat duurzame waarde de mensen (medewerkers, leveranciers, klanten) bindt.

De volgende stap in het duurzaamheidsdenken is een verschuiving van duurzaamheid van de periferie van een organisatie (greenwashing) naar de kern van de organisatie (kernwaarden). Kortom, een stap verder in het duurzaamheids denken. Duurzaamheid blijft lastig te rijmen met de kortetermijn doelen van een organisatie.

Uit onderzoek blijkt dat een variabele beloning van topmanagement, gericht op het bereiken van kortetermijn doelen, het management beweegt naar beslissingen die gericht zijn op de korte termijn, ten koste van de langetermijn (duurzame) doelen. Met andere woorden, kortetermijn gerichtheid is lastig te rijmen met duurzame betrokkenheid van belanghebbenden.

Toch kan de duurzaamheids gedachte in het bedrijfsleven prima dienen als kapstok voor de toekomst, want in de samenleving leeft duurzaamheid. Mensen kiezen ‘uit zichzelf’ voor biologische producten, brengen geld naar een duurzame bank, vliegen bewust minder vaak en hechten belang aan groene energie. Veel mensen willen mindful leven, hechte contacten onderhouden, gezonder eten, zoeken naar inspiratie en dromen over idealen. Wat zou het effect zijn op de bedrijfscultuur als we deze waarden en normen ook op het werk zouden praktiseren?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Vanuit deze 9 (Global Compact) principes ontstaat (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO of de Engelse term CSR; Corporate Social Responsibility).

Mensenrechten:
Principe 1: het zo goed mogelijk ondersteunen en respecteren van de mensenrechten.
Principe 2: zorgen dat de onderneming niet betrokken raakt bij mensenrechten schending.

Arbeid:
Principe 3: vrijheid van vereniging in vakbonden en het recht op collectief overleg .
Principe 4: uitschakelen van alle vormen van dwangarbeid.
Principe 5: het effectief afschaffen van kinderarbeid.
Principe 6: het uitschakelen van discriminatie.
Milieu:

Principe 7: een proactieve houding aannemen op het gebied van ecologische uitdagingen.

Principe 8: initiatieven ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid te nemen betreffende milieu.

Principe 9: het aanmoedigen van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologie.

Maximum transportafstanden

Elk eind-product krijgt een maximale transport afstand.

De lokale economie eerst benutten. Dus geen Mercedes auto’s of Zwitserse horloges meer over de hele wereld, want dan hebben de lokale auto en horlogemakers geen kans meer. Massaproductie moeten we niet meer willen.
Geldt ook voor rijst, cocosnoten en banaan. Transport hiervan over de hele wereld is niet duurzaam. Deze producten hebben we ook niet echt nodig. Beter kijken naar wat we lokaal kunnen telen.

Transport van producten is zeer belastend voor het milieu, dus dat willen we beperken. Als iemand echt een product wil vervoeren over een lange afstand, dan wordt een hoge belasting betaald.

Het delven van grondstoffen geeft vervuiling en put de aarde uit daarom zal belasting nodig zijn om de maatschappelijke kosten te dekken. Ook wordt hierdoor het hergebruik van afval rendabeler.

© voor deze webpage: Copyright: HuManifest , Gerd-Jan Frijters, ISBN: 978-94-638-9575-0 , Uitgeverij Boekscout Soest , www.boekscout.nl, 2019

Deel op facebook !